Unit Harta Benda & Kemudahan

unit harta benda

    
 • Bertanggungjawab ke atas pengurusan Stor Pusat Universiti

 • Mengurus dan menyelaras persiapan fizikal bagi majlis/aktiviti Universiti dan pihak luar

 • Menyelaras penggunaan ruang guna sama untuk tujuan aktiviti, peperiksaan, kuliah tambahan, seminar dan lain-lain

 • Merancang, mengurus dan memberi khidmat nasihat ke atas pembelian perabot untuk kegunaan Universiti

 • Mengurus pelupusan aset dan inventori Universiti

BIDANG & URUSAN

 
 • Menguruskan tempahan majlis/ peperiksaan
 • Sediakan kerusi/ meja/ dan susun atur di dewan
 • Khemah dan peralatan untuk majlis
 • Setor simpanan barang/ peralatan majlis
 • Setor pelupusan barangan/ Barangan rosak
 • Khidmat sewaan barangan dan peralatan
 • Menghantar dan mengambil barangan


More articles from this author

footerservingyoursneeds2016