Unit Arkitek

Arkitek 22

 
 • Bertanggungjawab menyelaras, mereka bentuk, menyelia dan merancang kerja-kerja seni bina seperti bangunan baru, penambahan, pengubahsuaian dan naik taraf bangunan dan kemudahan Universiti
   
 • Menyediakan konsep dan laporan ringkasan projek, lukisan kerja seni bina dan spesifikasi bagi penyediaan tender dan sebut harga
   
 • Memberi khidmat runding berhubung reka bentuk bangunan, bahan binaan, hiasan dalaman, perabot dan aspek nilai estetika
   
 • Mereka bentuk, memasang dan menyenggara sistem papan tanda selaras dengan fungsi dan imej Universiti

BIDANG & URUSAN

 
 • Lukisan pembinaan/ lukisan 3D/ lukisan dalaman/ Video 3D
 • Anggaran kos bahan dalam bangunan/ perabot/ aksesori lain
 • AutoCAD/ Sketchup/ Lumion
 • Rekabentuk ruang baru/ bangunan baru untuk binaan
 • Ubahsuai rekabentuk bangunan
 • Papan tanda nama sekitar kampus
 • Mesin Photostat rekabantuk A1/ A3/ A4
 • Melukis Pelan Kampus


 

More articles from this author

footerservingyoursneeds2016