Unit Pengurusan Kontrak & Ukur Bahan

ukur bahan

 
 • Bertanggungjawab dalam urusan penyediaan anggaran kos dan bajet projek pembangunan dan penyenggaraan
   
 • Bertanggungjawab dalam penyediaan dokumen tender dan dokumen kontrak serta pengurusan pelaksanaan
   
 •  Mengurus pembayaran kepada kontraktor atau perunding bagi sesuatu projek mengikut prosedur yang ditetapkan
   
 • Mengadakan interaksi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas projek-projek seperti perunding, agensi Kerajaan dan lain-lain
   
 • Urusan penyeliaan dan pengawasan terperinci untuk tujuan dokumentasi dan penyediaan perakuan muktamad (final account)
   
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan pengurusan kontrak

BIDANG & URUSAN

 
 • Anggaran kos/ Lantai/ Bangunan/ sebutharga/ Tender
 • Dokumen Tender/ Kaunter jualan Tender
 • Dokumen Kontrak/ Dokumen Perjanjian
 • As-Build Drawing/ Laporan Sebutharga/ Penilaian Tender
 • Perakuan Bayaran/ Fail Bayaran/ Bon pelaksanaan/ Insuran
 • Sijil Perakuan Muktamad/ Perakuan Siap Kerja/ Kelambatan dan Lanjutan Masa
 • Pelepasan Bon/ Insuran
 • Projek Rancangan Malaysia/ Penyenggaraan/ Servis/ Perkhidmatan
 • Permohonan Projek Baru Pembangunan/ Cadangan di UUM


 

 

 

More articles from this author

footerservingyoursneeds2016