Unit Kejuruteraan Elektrik

elektrik2

 
 • Bertanggungjawab dalam urusan penyeliaan dan pengawasan ke atas kontraktor yang menjalankan kerja-kerja di bawah kontrak pembangunan dan penyenggaraan elektrik/elektronik
   
 • Menyediakan reka bentuk dan spesifikasi sebut harga dan tender bagi bekalan dan kerja-kerja berkaitan elektrik/elektronik
   
 • Melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyenggaraan pencegahan atas sistem elektrik/elektronik di dalam kampus
   
 • Memberi khidmat teknikal dan siar raya sementara untuk majlis/aktiviti Universiti dan pihak luar
   
 • Membuat anggaran dan memberi khidmat nasihat mengenai aspek-aspek kejuruteraan elektrik/ elektronik dan yang berkaitan dengannya

BIDANG & URUSAN

 
 • Bekalan elektrik seluruh kampus
 • Sistem siaraya majlis-majlis Universiti
 • Pemasangan talian telefon/ telefon
 • Palang jalan parking/ Kad palang
 • Sistem P.A. majlis/ Portable P.A. sistem/ Microfon
 • Projektor kuliah/ Lampu dewan/ Lampu jalan/ Genset/ Door Access bilik kuliah
 • Penal suiz elektrik/ Sistem penggera kebakaran
 • Sistem CCTV/ CCTV


More articles from this author

footerservingyoursneeds2016