Unit Kejuruteraan Mekanikal

Mekanikal

 
 • Bertanggungjawab dalam urusan penyeliaan dan pengawasan ke atas kontraktor yang menjalankan kerja-kerja di bawah kontrak pembangunan dan penyenggaraan mekanikal
   
 • Bertanggungjawab dalam pentadbiran, penyenggaraan dan operasi kenderaan Universiti
   
 • Menyediakan reka bentuk dan spesifikasi sebut harga dan tender bagi bekalan dan kerja-kerja berkaitan mekanikal
   
 • Melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyenggaraan pencegahan atas sistem mekanikal Universiti
   
 • Membuat anggaran dan memberi khidmat nasihat mengenai aspek-aspek kejuruteraan mekanikal dan yang berkaitan dengannya

BIDANG & URUSAN

 
 • Penghawa dingin/ split unit/ centre unit
 • Sistem BAS
 • Lift kampus
 • Sistem Pembentungan/ sistem tangki Septik
 • Sistem rumah pam air
 • Menara penyejuk (cooling tower)/ Sistem rawatan air
 • Bengkel servis keretaMore articles from this author

footerservingyoursneeds2016