Unit Kejuruteraan Awam

awam

 
 • Bertanggungjawab dalam urusan penyeliaan dan pengawasan ke atas kontraktor yang menjalankan kerja-kerja di bawah kontrak pembangunan dan penyenggaraan awam

 • Bertanggungjawab dalam urusan penyeliaan ke atas kontraktor yang menjalankan kerja-kerja di bawah kontrak pencucian dan kebersihan (bangunan)

 • Menyediakan reka bentuk dan spesifikasi sebut harga dan tender bagi bekalan dan kerja-kerja awam

 • Melaksanakan kerja-kerja pembaikan atas kerosakan awam serta kerja-kerja pencegahan di mana berkaitan

 • Membuat anggaran dan memberi khidmat nasihat mengenai aspek-aspek kejuruteraan awam dan yang berkaitan dengan menyelia projek-projek baru bermula dari peringkat penyediaan pelan sehingga penyerahan tapak setelah siap

BIDANG & URUSAN

 
 • Urusan Berkaitan Struktur Bangunan Dalam dan Luar Bangunan
 • Kerosakan Berkaitan Struktur Tanah/ Tebing
 • Jalan Raya dan Laluan Pejalan Kaki
 • Penyenggaraan Taman/ Perumahan UUM
 • Pagar Kampus/ Sempadan
 • Kerja Mengecat Bangunan/ Jalan
 • Bekalan Air Kampus/ Penyenggaraan Tangki/ Paip Air/ Valve
 • Kerja Pembentungan Kecil
 • Pembersihan Bangunan/ Tempat-Tempat Awam dalam Kampus dan Pemotongan Rumput
 • Tombol Pintu Rosak/ Grill/ Tingkap dan Tandas

More articles from this author

footerservingyoursneeds2016