Unit CMMIS & Khidmat Pelanggan

cmmis

 
 • Melaksanakan penyediaan mesyuarat dan pengemaskinian laporan-laporan berkaitan aduan kerosakan
   
 • Melaksanakan proses pengurusan mesyuarat, taklimat dan latihan berkaitan penggunaan Sistem CMMIS
   
 • Melaksanakan proses pengurusan khidmat pelanggan/perkhidmatan kaunter aduan kerosakan
   
 • Melaksanakan proses pengurusan Sistem CMMIS

BIDANG & URUSAN 

 
 • Kaunter pelanggan
 • Terima panggilan aduan kerosakan (CMMIS)
 • Daftar kehadiran pelawat/ Kakitangan/ Kontraktor dan lain-lain
 • Pas pelawat/ tag nama pelawat
 • Kad pas masuk pintu di JPP
 • Laporan kerosakan
 • Mengumpul data work Order
 • Membuat data analisis kerosakan

More articles from this author

footerservingyoursneeds2016