Unit Park & Recreation of UUM

pnr

   
 • P&R akan menjadi salah satu Pusat Kecemerlangan Universiti yang boleh menjana pendapatan kepada Universiti secara kekal, selaras dengan perancangan   strategik ke-empat Universiti iaitu “Menjana Kekayaan”

 • Mengurus, menyenggara dan menggunakan kemudahan prasarana, landskap dan rekreasi secara berkesan serta menguntungkan

 • Merancang serta melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti menggunakan kemudahan-kemudahan tersebut bagi menghasilkan pendapatan

 • Menguruskan taman-taman untuk tujuan produksi/pengeluaran hasil-hasil pertanian dan ternakan seperti Taman Rusa, Taman Botani, Taman Hutan UUM,  Dusun Buah-buahan, Ladang Hutan bagi Pokok Teja dan Pokok Karas serta lain-lain hasil pengeluaran di UUM

 • Menjalin kerjasamadengan pelbagai pihak samada dalam dan luar Universiti secara “smart-partnership” meliputi aspek eko-pelancongan, latihan, perkhidmatan dan sebagainya bagi tujuan menjana pendapatan, tanggungjawab sosial korporat (Corporate Social Responsibility) serta memajukan masyarakat persekitaran dan industri pelancongan

 • Selaras dengan hasrat kerajaan melalui Dasar Teknologi Hijau Negara yang mahu memperkenalkan teknologi rendah karbon serta memastikan kelestarian kemajuan negara sambil memelihara persekitaran dan sumber-sumber semulajadi maka P&R mahu bergerak ke arah “Green-Business” yang berperanan di dalam meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia di samping dapat meningkatkan kualiti hidup serta menjana pendapatan Universiti melalui pendidikan dan kesedaran orang ramai terhadap program-program P&R

BIDANG & URUSAN

 
 • Urus tempahan majlis/ dewan/ tapak khemah
 • Tapak perkhemahan
 • Aktiviti kursus/ tentatif
 • Menjana Pendapatan Jabatan/ UUM
 • Urus Jamuan makan bagi tempahanMore articles from this author

footerservingyoursneeds2016