UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

admin

     
 • Bertanggungjawab dalam urusan penyeliaan dan pengawasan ke atas semua sebut harga bagi kerja-kerja yang ditawarkan kepada pembekal atau kontraktor supaya prosedur dan peraturan yang sedang berkuatkuasa dipatuhi

 • Mengawal peruntukan tahunan JPP agar digunakan dengan cara yang berhemat

 • Bertanggungjawab ke atas keseluruhan hal-hal yang berkaitan kebajikan,perkhidmatan dan perjawatan staf JPP (meliputi hal-hal cuti, tatatertib, anggaran perjawatan dan seumpamanya)

 • Menyediakan anggaran belanjawan dan perjawatan tahunan JPP

 • Bertanggungjawab dalam urusan latihan, perkhidmatan pelanggan dan lain-lain yang berkaitan pentadbiran

BIDANG & URUSAN

 
 • Pengambilan Borang Sebutharga/ Peti Sebutharga
 • Aset Dan Inventori Jabatan
 • Penyediaan LPO, VO Dan Baucer Bayaran
 • Tuntutan Bayaran Pihak Kontraktor Kecil
 • Barangan/ Peralatan Pejabat
 • Perjawatan Jabatan
 • Tuntutan Elaun Lebih Masa/ Overtime
 • Pakaian Seragam
 • Fail Rasmi Jabatan/ Surat Menyurat
 • Peti Kewangan Jabatan
 • Tempahan Bilik Mesyuarat BMU dan BME/ Tempahan Makan Mesyuarat
 • Cuti Rehat Kakitangan/ Cuti Sakit Dan Sebagainya
 • Edaran Surat Jabatan Ke Unit-Unit

More articles from this author

footerservingyoursneeds2016