Prosedur Pengambilan Borang Sebut Harga Oleh Pembekal/Kontraktor

 • Pembekal haruslah BERDAFTAR dengan pihak UUM
   
 • Borang Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada PEMBEKAL YANG SAH sahaja setelah sijil asal pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) atau Kementerian Kewangan Malaysia dan sijil pengiktirafan sebagai kontraktor Bertaraf Bumiputra (jila berkenaan) adalah ditujukan mengikut bidang kerja sebut harga
   
 • Hanya PEMILIK ASAL sijil sahaja dibenarkan untuk mengambil borang sebut harga
   
 • Sekiranya kontraktor tidak hadir SURAT WAKIL hendaklah disertakan bersama sijil asal semasa mengambil borang sebut harga
   
 • Hanya SATU borang sebut harga akan dikeluarkan kepada SEORANG kontraktor atau wakil
   
 • Sila kemukakan bersama KAD PENGENALAN semasa mengambil borang sebut harga



More articles from this author

footerservingyoursneeds2016