Sijil & Dokumen Yang Diperlukan

 Dengan penguatkuasaan SSPK, sijil-sijil yang akan dikeluarkan oleh CIDB dan PKK adalah seperti berikut :
 
      1.   Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB
 
      2.   Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB
 
      3.   Sijil Taraf Bumiputra (STB) oleh PKK

More articles from this author

footerservingyoursneeds2016