Image

UNIT PENGURUSAN KONTRAK & UKUR BAHAN

 • Bertanggungjawab dalam urusan penyediaan anggaran kos dan bajet projek pembangunan dan penyenggaraan
 • Bertanggungjawab dalam penyediaan dokumen tender dan dokumen kontrak serta pengurusan pelaksanaan
 • Mengurus pembayaran kepada kontraktor atau perunding bagi sesuatu projek mengikut prosedur yang ditetapkan
 • Mengadakan interaksi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas projek-projek seperti perunding, agensi Kerajaan dan lain-lain
 • Urusan penyeliaan dan pengawasan terperinci untuk tujuan dokumentasi dan penyediaan perakuan muktamad (final account)
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan pengurusan kontrak

 

qs3

BIDANG & URUSAN

 • Anggaran kos/ Lantai/ Bangunan/ sebutharga/ Tender
 • Dokumen Tender/ Kaunter jualan Tender
 • Dokumen Kontrak/ Dokumen Perjanjian
 • As-Build Drawing/ Laporan Sebutharga/ Penilaian Tender
 • Perakuan Bayaran/ Fail Bayaran/ Bon pelaksanaan/ Insuran
 • Sijil Perakuan Muktamad/ Perakuan Siap Kerja/ Kelambatan dan Lanjutan Masa
 • Pelepasan Bon/ Insuran
 • Projek Rancangan Malaysia/ Penyenggaraan/ Servis/ Perkhidmatan
 • Permohonan Projek Baru Pembangunan/ Cadangan di UUM
logo jpp black 

Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan

Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok

Kedah Darul AMan

Tel: 04-928 2001      Faks: 04-928 2010

E-mel : Jpp@uum.edu.my

footer20171200px

download download 1 download 2 download 3 download 4 download 6 download 7 download 8 download 9 download 10 download 11 download 12

 

Waktu Bekerja:

                 Ahad - Rabu 8:00 Pagi- 5:00 Petang

           Khamis: 8:00 Pagi - 3:30 Petang

                              Waktu Rehat 1:00 Petang-2: Petang

                                                   Hari Minggu (Jumaat & Sabatu ) Cuti Am: Tutup