Image

UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

 • Bertanggungjawab dalam urusan penyeliaan dan pengawasan ke atas semua sebut harga bagi kerja-kerja yang ditawarkan kepada pembekal atau kontraktor supaya prosedur dan peraturan yang sedang berkuatkuasa dipatuhi
 • Mengawal peruntukan tahunan JPP agar digunakan dengan cara yang berhemat
 • Bertanggungjawab ke atas keseluruhan hal-hal yang berkaitan kebajikan,perkhidmatan dan perjawatan staf JPP (meliputi hal-hal cuti, tatatertib, anggaran perjawatan dan seumpamanya)
 • Menyediakan anggaran belanjawan dan perjawatan tahunan JPP
 • Bertanggungjawab dalam urusan latihan, perkhidmatan pelanggan dan lain-lain yang berkaitan pentadbiran

pentadbiran

BIDANG & URUSAN

 • Pengambilan Borang Sebutharga/ Peti Sebutharga
 • Aset Dan Inventori Jabatan
 • Penyediaan LPO, VO Dan Baucer Bayaran
 • Tuntutan Bayaran Pihak Kontraktor Kecil
 • Barangan/ Peralatan Pejabat
 • Perjawatan Jabatan
 • Tuntutan Elaun Lebih Masa/ Overtime
 • Pakaian Seragam
 • Fail Rasmi Jabatan/ Surat Menyurat
 • Peti Kewangan Jabatan
 • Tempahan Bilik Mesyuarat BMU dan BME/ Tempahan Makan Mesyuarat
 • Cuti Rehat Kakitangan/ Cuti Sakit Dan Sebagainya
 • Edaran Surat Jabatan Ke Unit-Unit 
logo jpp black 

Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan

Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok

Kedah Darul AMan

Tel: 04-928 2001      Faks: 04-928 2010

E-mel : Jpp@uum.edu.my

footer20171200px

download download 1 download 2 download 3 download 4 download 6 download 7 download 8 download 9 download 10 download 11 download 12

 

Waktu Bekerja:

                 Ahad - Rabu 8:00 Pagi- 5:00 Petang

           Khamis: 8:00 Pagi - 3:30 Petang

                              Waktu Rehat 1:00 Petang-2: Petang

                                                   Hari Minggu (Jumaat & Sabatu ) Cuti Am: Tutup