Jadual Gred Pendaftaran Kerja Kontraktor & Sekatan Menender

Selaras dengan keputusan kerajaan untuk melaksanakan SSPK, semua kontraktor kerja bagi perolehan kerajaan untuk kategori Bangunan (B), Kerja Awam (CE) serta Mekanikal (M) dan Elektrik (E) hendaklah mempunyai PPK, SPKK dan STB (jika berkaitan) mengikut gred dan had nilai perolehan kerja yang ditetapkan seperti berikut :


KONTRAKTOR KERJA KATEGORI BANGUNAN/AWAM/MEKANIKAL
 

GRED PENDAFTARAN   

/SEKATAN MENENDER (RM)

G1 RM200,000 dan ke bawah
G2 Melebihi RM200,000 hingga RM500,000
G3 Melebihi RM500,000 hingga RM1,000,000
G4 Melebihi RM1,000,000 hingga RM3,000,000
G5 Melebihi RM3,000,000 hingga RM5,000,000
G6 Melebihi RM5,000,000 hingga RM10,000,000
G7 Melebihi RM10,000,000

KONTRAKTOR KERJA KATEGORI ELEKTRIK
 

GRED PENDAFTARAN

/SEKATAN MENENDER (RM)

G1 Sehingga RM200,000 
G2 Sehingga RM500,000
G3 Sehingga RM1,000,000
G4 RM200,001 hingga RM3,000,000
G5 RM200,001 hingga RM5,000,000
G6 RM200,001 hingga RM10,000,000
G7 RM200,001 dan ke atas                                    
 

More articles from this author

footerservingyoursneeds2016