Piagam Pelanggan

Kami Warga JPP Dengan Penuh Tekad dan Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Mengembeleng Seluruh Tenaga Dan  Usaha Kami Bagi Menjalankan Perkhidmatan Secara Profesional, Cemerlang Dan Berkualiti Melalui:

1.

 
Memastikan semua aduan kerosakan yang diterima diambil tindakan mengikut KPI yang ditetapkan;

 2.

 
Memastikan kerja-kerja dalam kategori kecemasan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam setelah aduan diterima;

 3.


 
Memastikan semua pembayaran kepada pembekal dan kontraktor akan dibuat tidak lebih 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap;

 4.

 
Merancang projek-projek baru/ubahsuai sekurang-kurangnya 6 bulan dan merekabentuk projek-projek baru/ubahsuai boleh disiapkan bagi:
   a) Projek Besar (Bajet: Melebihi RM5j)      – 6 bulan
   b) Projek Sederhana (Bajet: RM1j – RM5j) – 3 bulan
   c) Projek Kecil (Bajet: Kurang RM500K)     – 1 bulan

 5.
 

 
Menyediakan spesifikasi tender sesuai dengan peruntukan yang disediakan dan menyediakan dokumen tender dalam jangkamasa seperti berikut:
   a) Projek Besar        – 3 bulan
   b) Projek Sederhana – 2 bulan
   c) Projek Kecil          – 1 minggu

Serta menyiapkan penilaian tender dalam jangka masa seperti berikut:
   a) Projek Besar        – 3 minggu
   b) Projek Sederhana – 2 minggu
   c) Projek Kecil          – 1 minggu

 6.


 
Memastikan urusan perkhidmatan pencucian bangunan, pembersihan longkang dan pemotongan rumput dijalankan mengikut KPI yang ditetapkan dan memenuhi kehendak pelanggan;

 7.

 
Memastikan urusan perkhidmatan sisa pepejal dilupuskan ke tapak pelupusan dalam tempoh 24 jam;

 8.


 
Memastikan penyelengggaraan landskap kampus taman-taman dan sempadan serta jalan ronda dalam keadaan kemas, bersih dan selamat mengikut KPI yang ditetapkan;

 9.
 
Memastikan perkhidmatan logistik dan hiasan majlis disiapkan sehari sebelum majlis dan memenuhi kehendak pelanggan;

 

 

More articles from this author

footerservingyoursneeds2016