Peta Lokasi

26 Nov 2015
  peta lokasi

Alamat

Jabatan Pembangunan & Penyenggaraan
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok
Kedah Darul Aman
Tel     : 04-928 2001
Faks   : 04-928 2010
E-mel :jpp@uum.edu.my

Waktu Operasi

HARI KERJA
Ahad - Rabu
8.00 pagi - 1.00 tengahari
2.00 petang -5.00 petang
Khamis
8.00 pagi - 1.00 tengahari
2.00 petang - 3.30 petang

HARI CUTI
Jumaat - Sabtu

footerservingyoursneeds2016