Piagam Pelanggan

Kami Warga JPP Dengan Penuh Tekad dan Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Mengembeleng Seluruh Tenaga Dan  Usaha Kami Bagi Menjalankan Perkhidmatan Secara Profesional, Cemerlang Dan Berkualiti Melalui:1. Memastikan semua aduan kerosakan yang diterima diambil tindakan mengikut KPI yang ditetapkan;


2. Memastikan kerja-kerja dalam kategori kecemasan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam setelah aduan diterima;3. Memastikan semua pembayaran kepada pembekal dan kontraktor akan dibuat tidak lebih 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap;


4. Merancang projek-projek baru/ubahsuai sekurang-kurangnya 6 bulan dan merekabentuk projek-projek baru/ubahsuai boleh disiapkan bagi:
   a) Projek Besar (Bajet: Melebihi RM5j)      – 6 bulan
   b) Projek Sederhana (Bajet: RM1j – RM5j) – 3 bulan
   c) Projek Kecil (Bajet: Kurang RM500K)     – 1 bulan

5. Menyediakan spesifikasi tender sesuai dengan peruntukan yang disediakan dan menyediakan dokumen tender dalam jangkamasa seperti berikut:
   a) Projek Besar        – 3 bulan
   b) Projek Sederhana – 2 bulan
   c) Projek Kecil          – 1 minggu

6. Serta menyiapkan penilaian tender dalam jangka masa seperti berikut:
   a) Projek Besar        – 3 minggu
   b) Projek Sederhana – 2 minggu
   c) Projek Kecil          – 1 minggu 
7. Memastikan urusan perkhidmatan pencucian bangunan, pembersihan longkang dan pemotongan rumput dijalankan mengikut KPI yang ditetapkan dan memenuhi kehendak pelanggan;8. Memastikan urusan perkhidmatan sisa pepejal dilupuskan ke tapak pelupusan dalam tempoh 24 jam;9. Memastikan penyelengggaraan landskap kampus taman-taman dan sempadan serta jalan ronda dalam keadaan kemas, bersih dan selamat mengikut KPI yang ditetapkan;
10.Memastikan perkhidmatan logistik dan hiasan majlis disiapkan sehari sebelum majlis dan memenuhi kehendak pelanggan;
logo jpp black 

Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan

Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok

Kedah Darul AMan

Tel: 04-928 2001      Faks: 04-928 2010

E-mel : Jpp@uum.edu.my

footer20171200px

download download 1 download 2 download 3 download 4 download 6 download 7 download 8 download 9 download 10 download 11 download 12

 

Waktu Bekerja:

                 Ahad - Rabu 8:00 Pagi- 5:00 Petang

           Khamis: 8:00 Pagi - 3:30 Petang

                              Waktu Rehat 1:00 Petang-2: Petang

                                                   Hari Minggu (Jumaat & Sabatu ) Cuti Am: Tutup