PENGENALAN

Jabatan Pembangunan dan Penyenggaraan (JPP), Universiti Utara Malaysia (UUM) pada peringkat awalnya beroperasi sebagai Jawatankuasa Pembangunan yang ditubuhkan pada penghujung tahun 1983 hasil daripada rancangan penubuhan kampus sementara UUM ( Kampus Darul Aman di Tanjung Pauh,Jitra Kedah.Segala Pengurusan hal ehwal pembangunan UUM pada masa itu adalah bertempat di sebuah pejabat sementara UUM yang dibuka di Bangunan UMNO Jitra sebelum berpindah ke kampus sementara pada 1984.

Pada mulanya, JPP yang hanya terdiri daripada beberapa orang kakitangan mula menjalankan operasi dalam beberapaunit iaitu Unit Awam, Unit Elektrik, Unit Mekanikal, Unit Alam Datar dan Unit Pentadbiran. Pada September 1990,apabila UUM mula berpindah ke kampus tetap di Sintok, unit-unit di JPP kian bertambah secara  berperingkat mengikut keperluan sehingga menjadi sepuluh (10) buah unit pada masa sekarang.

UnitJabatan Pembangunan dan Penyenggaraan memainkan peranan sebagai pemangkin kepada pembangunan Universiti Utara Malaysia. Jabatan ini bertanggungjawab dalam pembangunan dan penyenggaraan bangunan-bangunan akademik, dewan-dewan dan bilik-bilik kuliah, kolej-kolej kediaman pelajar, bangunan-bangunan pentadbiran dan lain-lain lagi serta menyediakan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan rekreasi dan pelancongan di sekitar kampus.

logo jpp black 

Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan

Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok

Kedah Darul AMan

Tel: 04-928 2001      Faks: 04-928 2010

E-mel : Jpp@uum.edu.my

footer20171200px

download download 1 download 2 download 3 download 4 download 6 download 7 download 8 download 9 download 10 download 11 download 12

 

Waktu Bekerja:

                 Ahad - Rabu 8:00 Pagi- 5:00 Petang

           Khamis: 8:00 Pagi - 3:30 Petang

                              Waktu Rehat 1:00 Petang-2: Petang

                                                   Hari Minggu (Jumaat & Sabatu ) Cuti Am: Tutup